Chiến lược thay đổi thế giới mới của Apple

Chiến lược thay đổi thế giới mới của Apple

Doanh số phần cứng giảm cũng như chu kỳ nâng cấp smartphone kéo dài đã khiến Apple phải thay đổi chiến thuật kinh doanh.


Doanh số phần cứng giảm cũng như chu kỳ nâng cấp smartphone kéo dài đã khiến Apple phải thay đổi chiến thuật kinh doanh.

Năm nay, Apple liên tục bị các cơ quan quản lý và một số công ty ứng dụng “đụng chạm” vào những mặt trái của cửa hàng ứng dụng App Store mà hãng đã tạo ra hơn một thập kỷ trước. Lý do chính nằm ở chỗ “Nhà Táo” đã lạm dụng quyền kiểm soát của mình đối với các ứng dụng iPhone để áp đặt các khoản phí không công bằng đối với các nhà phát triển ứng dụng. Cuộc chiến giữa Apple và Epic Games, nhà sản xuất trò chơi điện tử Fortnite là một minh chứng.

Chiến lược thay đổi thế giới mới của Apple - 1

CATEGORIES
Share This