"Chuyện ấy" dễ thành "đại họa" vì những điều tưởng như ai cũng biết nhưng hay bị hiểu sai

"Chuyện ấy" dễ thành "đại họa" vì những điều tưởng như ai cũng biết nhưng hay bị hiểu sai

Đừng vội tin rằng những quan niệm về “chuyện ấy“ của bạn từ trước đến nay là đúng. Hãy trả lời những câu hỏi dưới đây để biết kiến thức về sức khỏe tình dục và sinh sản của mình ở mức độ nào.


Đừng vội tin rằng những quan niệm về "chuyện ấy" của bạn từ trước đến nay là đúng. Hãy trả lời những câu hỏi dưới đây để biết kiến thức về sức khỏe tình dục và sinh sản của mình ở mức độ nào.

1

1. Bao cao su có phải là thứ duy nhất có khả năng vừa phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục không?

A. Đúng B. Sai

CATEGORIES
Share This