Loài tưởng sắp tuyệt chủng, ở Việt Nam nuôi bán tiền triệu/kg

Loài tưởng sắp tuyệt chủng, ở Việt Nam nuôi bán tiền triệu/kg

Loài cá này được đánh giá là giống ăn tạp, không mất quá nhiều công chăm sóc.

CATEGORIES
Share This