Quê hương cầu thủ Minh Vương, Văn Hậu có những món đặc sản nào?

Quê hương cầu thủ Minh Vương, Văn Hậu có những món đặc sản nào?

Chắc hẳn những người con quê hương Thái Bình đều yêu thích và đi đâu cũng nhớ về những món đặc sản bình dân mà vô cùng hấp dẫn này.


Chắc hẳn những người con quê hương Thái Bình đều yêu thích và đi đâu cũng nhớ về những món đặc sản bình dân mà vô cùng hấp dẫn này.

1

1. Món bún nào là đặc sản Thái Bình?

A. Bún đũa B. Bún gõ C. Bún bung D. Bún suông

CATEGORIES
Share This