Thứ trước ở Việt Nam mọc hoang trên đồi, bây giờ thử trồng kiếm tiền triệu

Thứ trước ở Việt Nam mọc hoang trên đồi, bây giờ thử trồng kiếm tiền triệu

Loại quả này trước đây mọc hoang, trẻ con thích thì hái về ăn, giá bán cũng không cao.

CATEGORIES
Share This