Video: Xe lưu động đến từng nhà dân lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Video: Xe lưu động đến từng nhà dân lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Người dân sẽ được lấy cùng lúc 2 mẫu xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên cá nhân tại chỗ và mẫu gộp PCR theo hộ gia đình.


Người dân sẽ được lấy cùng lúc 2 mẫu xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên cá nhân tại chỗ và mẫu gộp PCR theo hộ gia đình.

Video: Xe lưu động đến từng nhà dân lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

CATEGORIES
Share This